Goal Zrenjanin

GOAL d.o.o.

Osnovna delatnost preduzeća GOAL d.o.o. je izgradnja termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija:

GOAL d.o.o. poseduje LICENCU nadležnog ministarstva za građenje:

I030M1

Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za objekte za preradu nafte i gasa

I031M1

Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija na međunarodnim i magistralnim gasovodima i naftovodima za transport, gasovodima nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ako prelazi preko teritorije najmanje dve opštine, skladištima nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona.

I032M1

Izvođenje termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija magistralnih toplovoda

MISIJA

Mi smo preduzeće koja se izgradnjom termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija u potpuno uređenom poslovnom sistemu i sa visokim stepenom društvene odgovornosti u ostvarivanju održivog uspeha.

VIZIJA

Uspostavljanjem i primenom integrisanog sistema menadžmenta želimo da postavimo nove standarde u izgradnji termotehničkih, procesnih i gasnih instalacija, tako što ćemo na efektivan i efikasan način stvoriti novu vrednost za korisnika naših usluga.

STRATEGIJA

Poslovne aktivnosti obavljamo odgovorno i kvalitetno. Ispunjavamo zahteve i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana. Preduzimljivi smo otvoreni za nove ideje. Profesionalni nastup na tržištu podržan je integrisanim sistemom menadžmenta. Uspesi naših korisnika su naši uspesi.

CILJEVI

Postizanje visokog tržišnog učešća na izgradnji magistralnih gasovoda, naftovoda, produktovoda. Postizanje najviših standarda kvaliteta prema API 1104. Postizanje najviših standarda kvaliteta u izgradnji magistralnih cevovoda.

Akreditovana laboratorija za ispitivanje

Posedujemo akreditovanu laboratoriju za ispitivanje izolacije cevovoda, sistema za snabdevanje gasom, višeslojnih cevi u daljinskom grejanju, industrijskih cevovoda